Foreningens formål

Foreingen blev stiftet af et udvalg af personer der alle har følt et behov for at bidrage positivt, samt aktivt i forenings formål.

Foreningens formål er på hensigtsmæssig vis at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender for at forbedre forholdene i Danmark for herboende personer med oprindeligt tilhørsforhold til Pakistan.
Med tilhørsforhold til Pakistan menes generelt, at personen enten er født i Pakistan eller er efterkommer af personer født i Pakistan.

Foreningens aktiviteter varetages via et øverste råd, Council Executive Board (CEB), og menige medlemmer i foreningen.

Foreningens daglige aktiviteter varetages via et antal underudvalg (wings) jvf. § 8 stk. 6, i vedtægterne.